Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Maniple del tern de la Ginesta

NÚM DE REGISTRE

517

CRONOLOGIA

s. XVIII-XIX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

maniple

ALÇADA (CM)

14,5 x 78,5 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit, brodat

MATERIALS UTILITZATS

cotó, fils d'or i plata, passamaneria

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Maniple que forma part d'un tern que es composa de 5 capes pluvials, 1 gremial, 1 casulla, 2 dalmàtiques, 2 collarins, 3 maniples, 2 estoles, 2 drap de faristol i 1 bossa de corporals (veure fitxes associades). Maniple de fons platejat, amb una trama brodada de fils daurats amb una mostra floro-vegetal. Les pales o extrems trapezoïdals estant cortornejats per un galó o tira de passamaneria estret, daurat i de mostra geomètrica (el mateix motiu en tot el tern) i en el centre de cadascuna, el motiu de la creu feta d'aplicacions de la mateixa passamaneria. La mateixa tipologia de creu es repeteix en la part central de la banda de l'estola. El forro és de color rosat. Escrit en bolígraf el número de IEC al forro. Conserva corda i borla aglanada de color marfil.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

14,5 x 78,5 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Desfilat. Caldria guardar-la de manera que no es malmetès més.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA