Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Mare de Déu del sepulcre de Bernat de Pau

NÚM DE REGISTRE

1123

CRONOLOGIA

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Còpia de guix

NOM DE L’OBJECTE

Còpia de guix Mare de Déu del sepulcre de Bernat de Pau

ALÇADA (CM)

28x20x53

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

Guix fet a motlle

MATERIALS UTILITZATS

Guix

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

Guix fet a motlle policromat

TEMA

DESCRIPCIÓ

Reproducció en guix

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

28x20x53

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA