Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Model del Sant Pere de la façana

NÚM DE REGISTRE

1086

CRONOLOGIA

XX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

escultura

NOM DE L’OBJECTE

Escultura-model

ALÇADA (CM)

34,5cm (alçada) 10cm (base)

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

Modelat i pintat

MATERIALS UTILITZATS

Pasta de fusta, enguixada i pintada

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

Modelat i pintat

TEMA

Imatge de sant

DESCRIPCIÓ

Model d'escala reduïda del sant Pere de la façana de la Catedral. Policromat amb pintura metàl·lica i envellit amb una capa fosca (o oxidat).

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

Josep M. Bohigas

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

Signatura a l'orginal

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

Fons Catedral de Girona (donació de l'autor?)

ALÇADA (CM)

34,5cm (alçada) 10cm (base)

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Regular

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

Despreniments de pintura.

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA