Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Muceta

NÚM DE REGISTRE

1364

CRONOLOGIA

s.XX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Indumentaria

NOM DE L’OBJECTE

Muceta

ALÇADA (CM)

95x190

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

Cosit

MATERIALS UTILITZATS

Teixit

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Muceta vermella. La muceta és una capa curta sense mànigues que corda amb botons per tot el frontal.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

«T.N.»

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

95x190

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA