Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Patena amb peu

NÚM DE REGISTRE

988

CRONOLOGIA

s. XX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

orfebreria

NOM DE L’OBJECTE

patena amb peu

ALÇADA (CM)

9 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

15,5 x 5,5 cm

TÈCNIQUES UTILITZADES

fosa, cisellat

MATERIALS UTILITZATS

plata, banús

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Patena lleugerament exvasada i totalment llisa. Té un peu de banús de color fosc, quasi negre. No té decoració.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

A sota el peu té punxó : "PRSUNYER + exàgon + 93 B + un estel de 5 puntes.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

Té placa octogonal de cares còncaves amb l'escut de Barcelona i la llegenda: "Argenteria Soler BCN".

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

Barcelona

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

9 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

correcte

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA