Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Patena de Mn. Joaquim Pla

NÚM DE REGISTRE

1034

CRONOLOGIA

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Orfebreria

NOM DE L’OBJECTE

Patena

ALÇADA (CM)

0,5 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

15,4 cm

TÈCNIQUES UTILITZADES

MATERIALS UTILITZATS

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Patena molt plana amb dues creus creuades de braços ondulats com a motiu decoratiu central.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

0,5 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA