Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Pectoral

NÚM DE REGISTRE

2374

CRONOLOGIA

Inicis s. XXI

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Orfebreria

NOM DE L’OBJECTE

Pectoral

ALÇADA (CM)

11x7,4 (creu) 54,5x0,6 (collar)

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

Fosa i encastat

MATERIALS UTILITZATS

Metall i gemmes o vidre

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Creu pectoral coberta de gemmes o vidres de diversos colors. Cadena de metall filat molt prim i trenat.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

11x7,4 (creu) 54,5x0,6 (collar)

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

Llegat

FONT D’INGRÉS

Llegat del Bisbe Francesc Pardo

DATA D’INGRÉS

08/2022

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

5

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA