Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Pellofer

NÚM DE REGISTRE

1094

CRONOLOGIA

?

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

moblament - accessori

NOM DE L’OBJECTE

Instrument de confecció

ALÇADA (CM)

65,5 x 35 x 3,5

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

Esculpit

MATERIALS UTILITZATS

Fusta

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

Talla

TEMA

Motius i símbols religiosos

DESCRIPCIÓ

Estructura de fusta amb relleus en negatiu on s'abocava la cera fosa per fer les pallofes. A cada cercle es representa un símbol o element religiós.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

Trobat en dependències de la Catedral de Girona

ALÇADA (CM)

65,5 x 35 x 3,5

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Regular i amb part inestable. Brut

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

S'ha perdut quasi mitja peça a causa d'una plaga de corcs que ja està controlada.

DESCRIPCIÓ

Estatutos Capitulares y Consueta. Santa Iglesia Catedral Basilical de Gerona. (1954)

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA