Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Peus de canelobre

NÚM DE REGISTRE

1401

CRONOLOGIA

s. XIX-XX?

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Orfebreria

NOM DE L’OBJECTE

Peu de canelobre

ALÇADA (CM)

13 x 17,5cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

MATERIALS UTILITZATS

Metall

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Peus de canelobre amb decoració mínima, conjunt estètic amb peça 1400.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

13 x 17,5cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Regular

NÚM. D’EXEMPLARS

3

NÚM. DE FRAGMENTS

Peus de canelobres.

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

Troncs dels canelobres.

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA