Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Pintura de la Mare de Déu

NÚM DE REGISTRE

2462

CRONOLOGIA

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

pintura

NOM DE L’OBJECTE

Pintura

ALÇADA (CM)

125x96x10

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

A l’oli

MATERIALS UTILITZATS

fusta, tela, pigments

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Mare de Déu pregant i mirant cap al cel. Porta una túnica blanca i un mantell blau a sobre. Porta els cabells ondulats i deixats anar. Té el ulls blaus. A darrera el seu cap hi ha un nimbus de llum.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

125x96x10

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

molt dolent, taques humitat, cops, etc. s’aconsella restauració

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA