Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Pintura Jesús amb els Apòstols

NÚM DE REGISTRE

2446

CRONOLOGIA

1970

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

pintura

NOM DE L’OBJECTE

Pintura

ALÇADA (CM)

27x202x3,5

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

A l’oli

MATERIALS UTILITZATS

fusta, pigments

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Pintura dels bustos de Crist amb els 12 apòstols. Crist fa la senyal de benedicció. Tots tenen un nimbus de color cru. Destaca la figura de Sant Pere que porta el seu atribut i Sant Pau en primer pla. La paleta utilitzada és de colors terrosos. El marc és de fusta.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

Etiqueta: L’artística. Girona.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

Roser. 70

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

Signatura

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

27x202x3,5

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Molt bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA