Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Pixis d’argent

NÚM DE REGISTRE

93

CRONOLOGIA

s. XIX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

orfebreria

NOM DE L’OBJECTE

pixis

ALÇADA (CM)

17,5 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

9 cm

TÈCNIQUES UTILITZADES

repussat, cisellat

MATERIALS UTILITZATS

plata

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Pixis en forma de caixeta de base circular i tapadora en forma piramidal coronada per una creu llatina de braços floronats. L'ornamentació principal de la peça és una inscripció de grossos caràcters a la part central queda emmarcada per dues motllures perlajades. El mateix filet perlajat voreja la part inferior de la tapadora decorada amb gallons incisos. Un nus esfèric aplanat corona la tapa i serveix de base de recolzament al Sant Crist que corona el conjunt.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

si

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

17,5 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

Donació

FONT D’INGRÉS

Donació de Ferran Rivière i de Queralt (Blanes)

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

correcte

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA