Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Quadre

NÚM DE REGISTRE

788

CRONOLOGIA

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

pintura

NOM DE L’OBJECTE

pintura

ALÇADA (CM)

76

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

57

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

imprimació

MATERIALS UTILITZATS

paper

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Vista en primer terme de teulades de cases i al fons la façana i el campanar de la catedral. El quadre està fet en blau i negre.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

Perpiñà

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

Firmat

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

76

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

P/A

COMPARTIR

CA