Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Quadre

NÚM DE REGISTRE

778

CRONOLOGIA

9 de Setembre de 1985

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

pintura

NOM DE L’OBJECTE

pintura

ALÇADA (CM)

86

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

97

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

oli

MATERIALS UTILITZATS

tela

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Vista des de l'interior de la Catedral de les portes obertes de l'entrada principal.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

Alexandre Matas

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

Firmat

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

86

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA