Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Quadre

NÚM DE REGISTRE

780

CRONOLOGIA

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

litografia

NOM DE L’OBJECTE

litografia

ALÇADA (CM)

71 x 57 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

litografia, collage

MATERIALS UTILITZATS

paper

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Al centre del quadre desplaçat cap a la dreta hi veiem un fragment del Tapís de la Creació on es veu un personatge dalt d'un carro tirat per cavalls ( podria ser Elios ). A dalt a la dreta la silueta de la Catedral i Sant Feliu. Al centre un collage fet de sis tires horitzonals amb petites rodones de colors. Segurament es tracta d'una litografia. Còpia 58 de 75 LVIII / LXXV

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

Firma irreconeixible

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

Firmat

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

71 x 57 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA