Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Quadre

NÚM DE REGISTRE

781

CRONOLOGIA

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

pintura

NOM DE L’OBJECTE

pintura

ALÇADA (CM)

69'5

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

80'5

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

oli

MATERIALS UTILITZATS

tela

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Vista de la Catedral des de la pujada de la facultat de lletres de la Udg. En primer terme es veu la Plaça de Sant Domènech amb l'edifici del rectorat a la dreta i amb els edificis de la plaça. Al fons per sobre dels edifcis es veu la Catedral.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

J. Colomer Camarasa

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

Firmat

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

69'5

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA