Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Quadres de Sant Lluc (predicació)

NÚM DE REGISTRE

1140

CRONOLOGIA

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Quadre

NOM DE L’OBJECTE

Quadres de Sant Lluc (predicació)

ALÇADA (CM)

172x380

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

Pintat

MATERIALS UTILITZATS

Pintura sobre tela

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

Decoratiu devocional

DESCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

172x380

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA