Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Reliquiari dels Sants Martirs

NÚM DE REGISTRE

97

CRONOLOGIA

s. XV

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

orfebreria

NOM DE L’OBJECTE

reliquiari

ALÇADA (CM)

79

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

29,5

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

repussat, gravat, calat, daurat

MATERIALS UTILITZATS

plata

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Reliquiari d'estructura arquitectònica en forma de cimborri gòtic de planta hexagonal. Se sosté sobre un peu mixtilini alçat amb un fris de calat i decoració repussada a la part superior. Del centre en surt un peu que imita motius arquitectònics, amb un nus hexagonal amb una mena de "columnes o pinacles" sobresortits. Llavors el tronc s'obre per sostenir el recinte en forma de cimborri. És tracta d'un cos en forma de torre de sis costats que s'aixeca sobre una vora calada rematada amb balustres als vèrtexs. Mostra, en els quatre costats laterals de l'hexàgon les figures exemptes dels quatre Sants Màrtirs (Just, Sist, Germà i Paulí ), amb els seus atributs. La resta de costats de l'hexàgon l'ocupen les finestres, amb motius gòtics. El reliquiari està coronat per un fris de plata cisellada i punxonada, un altre de mès petit calat amb motius gòtics i una agulla de plata cisellada representant les teules d' una teulada. Les 6 arestes de l'agulla de plata tenen frondes. Una creu amb Crist ho corona tot el cojunt.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

Marca d'argenter en el peu a la part superior

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

79

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Estructuralment molt fràgil. Caldria consolidar-la i netejar-la.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

A perdut alguns dels motius decoratius de les cresteries i de la part superior del pinacle.

DESCRIPCIÓ

FONT, L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Ed. Carlomagno, Girona, 1952, p. 39

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA