Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Relleu

NÚM DE REGISTRE

760

CRONOLOGIA

s. XII

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

part d'estructura

NOM DE L’OBJECTE

fragment d'estructura arquitectònica

ALÇADA (CM)

12 cm/ 35'5 cm/ 12'5 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

Esculpit i policromat

MATERIALS UTILITZATS

pedra calcària nummulítica

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Fragment de forma rectangular on hi veiem esculpit un brau o toro atravessat per un semicercle. També està policromada, en negre les línies que ressegueixen la cara de l'animal i les línies que ressegueixen el semicercle. En vermell està policromat el semicercle i la part de darrera de l'animal. La imatge representa el Tetramorfos, amb el brau, símbol de sant Lluc.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

12 cm/ 35'5 cm/ 12'5 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

VVAA: La Catedral de Girona. L'obra de la Seu. Editat per la Fundació "la Caixa", Barcelona, 2003.

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA