Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Relleu escultòric (15 fragments)

NÚM DE REGISTRE

1284

CRONOLOGIA

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

part d'estructura

NOM DE L’OBJECTE

Relleu escultòric (15 fragments)

ALÇADA (CM)

54x 8,5 (peça més gran)

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

esculpit, tallat, polit

MATERIALS UTILITZATS

alabastre

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

17 fragments de relleu escultòric d'una escena sense determinar. 7 fragms. encaixen

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

Podria pertànyer a la decoració del primer projecte del mausoleu de Guillem de Boïll?

ALÇADA (CM)

54x 8,5 (peça més gran)

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

Es va trobar dipositat a les golfes de la capella de la Esperança

COMPARTIR

CA