Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Relleu escultòric (9 fragments, 2 encaixen)

NÚM DE REGISTRE

1282

CRONOLOGIA

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

part d'estructura

NOM DE L’OBJECTE

Relleu escultòric (9 fragments, 2 encaixen)

ALÇADA (CM)

33x10 (fragment més gros); 9 frags. = 8-9 kg

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

esculpit, tallat, polit

MATERIALS UTILITZATS

alabastre

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

9 fragments d'un relleu escultòric adscrit a la decoració de fulles d'acant i una voluta.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

Podria pertànyer a la decoració del primer projecte del mausoleu de Guillem de Boïll?

ALÇADA (CM)

33x10 (fragment més gros); 9 frags. = 8-9 kg

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

Es va trobar dipositat a les golfes de la capella de la Esperança

COMPARTIR

CA