Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Retaule de la Capella de Tots Sants

NÚM DE REGISTRE

297

CRONOLOGIA

1600-1709

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

objecte de culte

NOM DE L’OBJECTE

retaule

ALÇADA (CM)

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cisellat, tallat, daurat, policromat, pintura a l'oli

MATERIALS UTILITZATS

fusta, tela

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

El retaule que adorna la capella de Tots Sants fou construït per generositat del canonge Baldriri Galí, que el 24 de setembre de 1594 obtingué el consentiment del capítol per fer-hi la seva sepultura i adornar la capella (Resol. Cap. Tom 14 folis 172-173). (..) El retaule consta d'un sòcol on està gravat l'escut del mecenes consistent en un gall. Sobre els graons de la credència hi ha un gran quadre que ocupa el centre del retaule, on en pintura es representa Crist ressuscitat i al darrera la multitud dels sants de la Glòria. Els muntants del retaule contenen una sèrie de figures simbòliques molt pròpies del primer Renaixement artístic a Espanya. Un frontó partit acaba l'estructura del retaule. Els muntants del quadre central contenen unes columnes, el terç inferior de les quals apareix ornat amb grotescos i en la resta són estriades. El retaule major es va construir el 1600, i fou completat el 1709.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

Escut del canonge Baldiri Galí en el sòcol.

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

regular

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

-MARQUÈS, J., "La capella de Tots Sants", Informe, Diari de Girona, 13 de desembre de 1987 -FONT, L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Ed. Carlomagno, Girona, 1952, p. 27

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA