Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Retaule de Sant Rafael

NÚM DE REGISTRE

290

CRONOLOGIA

1718-1725

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

objecte de culte

NOM DE L’OBJECTE

retaule

ALÇADA (CM)

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

tallat, cisellat, policromat, daurat

MATERIALS UTILITZATS

fusta

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

Figures bíbliques

DESCRIPCIÓ

Retaule unitari de fusta daurada amb imitació de marbres de colors. Està format del sòcol, l’andana principal i la cimera. El sòcol està format per la mesa d’altar, amb una fulla de palma daurada al centre del frontal, la qual està adossada al cos central i està flanquejada per una falsa base de pilastra a cada costat, al centre de les quals hi ha un escut quartejat: el primer quart és partit en banda, amb camper atzur carregat d’un lleó d’or i tres muntanyetes sable ben col·locades. El segon quart està, a la seva vegada, quartejat; al primer quart i al seu oposat a la part de baix trobem, un camper d’or carregat d’una creu grega amb les puntes rematades amb una flor de lis; el segon i tercer quarts són de camper güella carregats d’un elm d’or amb flor de lis a sobre. El tercer quart està partit en faixa; a dalt, en camp atzur carregat d’una torre d’or; a baix, en camp güella, un pic i tres estrelles d’or ben col·locades. L’últim quart està també partit en banda; camper güella carregat d’un lleó d’or; a dalt camper d’or carregat de tres pins ben col·locats. El timbre amb elm d’or coronat amb capell güella amb elements vegetals d’or que envolten l’escut. A l’andana principal trobem una fornícula en la que hi ha inserides les figures de dos arcàngels, dels quals el de l’esquerra és Sant Rafel amb el petit Tobies, el qual porta un peix i un portamonedes. L’arcàngel de la dreta és St. Miquel, el qual reconeixem perquè empunya l’espasa (que està trencada) amb la mà dreta, malgrat que porta un dels atributs generals dels arcàngels: el globus terraqui (que també està trencat), que en aquest cas soté amb la mà esquerra. Les ales dels dos arcàngels són daurades i les vestimentes dels tres personatges són de fusta daurada i policromada formant un dibuix floral. Les figures es situen en un paisatge naturalista, d’horitzó baix i cel blau, amb arquitectura de fons i detalls molt rics de la vegetació en primer terme. La fornícula té un marc format de volutes, fulles d’acant i decoració floral. Està coronada per una petxina central amb dos querubins a sota. A més, està flanquejada per dues falses pilastres de fust llis, en imitació a marbres i amb decoració geomètrica, amb capitells d’aire classicitzant. El coronament té la figura de Crist, barbat, amb corona de raigs d’or que il·luminen el fons blau de la petxina en la que està encabida la figura, que té les mans unides en actitud de pregària.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

Pere Costa i Casas

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

Identificació per font

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

Canonge Emanuel Cayetano de Ferrer

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Regular, caldria netejar i fixar la pintura d'algunes parts,

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

-GALLINARO, L. Titra retables baroques de la Province de Geróne. (1580-1777). Etudes iconologique et socioculturelle (modes de producction, diffusion, réception). Universite Bordeaux III-Michel de Montagne, Universitat Autònoma de Barcelona – Bellaterra, 2005. Annex II, nº 48. -GALLINARO, L. Titra retables baroques de la Province de Geróne. (1580-1777). Etudes iconologique et socioculturelle (modes de producction, diffusion, réception). Universite Bordeaux III-Michel de Montagne, Universitat Autònoma de Barcelona – Bellaterra, 2005. Annex III, nº 305. -XARRIÉ, J.M. (Ed.) Memòria d’activitats del Centre de Restauracions de Béns Mobles de Catalunya anys 1997-2002. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 2004. -MARQUÈS, J. "La capella de Sant Rafel en el claustre de la Seu", Informe, Diari de Girona, 6 d'abril de 1988. -MARQUÉS, J. “Pedro Costa Casas. Antecedentes familiares y actividades profesionales”, dins d’Annals, vol. 11, Girona: Institut d'Estudis Gironins, 1957, p. 349-358. -Pérez Santamaría, Aurora. El escultor Pau Costa y su taller. Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar de Ibercaja, nº115, p.187-215. 2017.

NOTES I OBSERVACIONS

El contracte data de 1718. S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.

COMPARTIR

CA