Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Roquet de blonda catalana

NÚM DE REGISTRE

189

CRONOLOGIA

s. XIX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

indumentària religiosa

NOM DE L’OBJECTE

roquet

ALÇADA (CM)

85 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

cosit, blonda catalana

MATERIALS UTILITZATS

blonda, cotó, lli

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Roquet de tul brodat amb motius floro-vegetals. Coll de tireta. Veure: Catalogació de les puntes de la Seu de Girona - Joan Miquel Llodrà

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

85 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Correcte, però caldria millorar presentació i sobretot controlar la il·luminació.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA