Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Rosari

NÚM DE REGISTRE

2468

CRONOLOGIA

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Orfebreria

NOM DE L’OBJECTE

Rosari

ALÇADA (CM)

50

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

MATERIALS UTILITZATS

Metall i fusta

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

El rosari està compost per una cadena que intercala set boles de fusta entre cada medalla que representa un goig diferent de la Verge (des de la Presentació al Temple fins al Sant Enterrament). Aquesta cadena es tanca per mitjà d’un cor, també fet del mateix material que la cadena, a partir del vèrtex del qual es perllonga al remat del rosari, que s’ha perdut.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

50

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

2

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Metall desgastat.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA