Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Sacra d’argent (gran)

NÚM DE REGISTRE

36

CRONOLOGIA

s. XIX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

objecte de documentació

NOM DE L’OBJECTE

sacra

ALÇADA (CM)

LLARGADA (CM)

44

AMPLADA (CM)

52,5

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

clavat, fosa, calat

MATERIALS UTILITZATS

fusta, vellut, plata, paper, tinta, vidre

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Sobre fusta recoberta de vellut vermell, sacra de paper amb tinta negre i vermella. Marc de (plata), calat amb motius vegetals i querubius als angles. El títol de la sacra és "SACRUM CONVIUM " i conté les parts invariables de la mussa d' abans del Concili Vatica II, separades en 3 columnes. A la part superior de la columna central hi ha un rectangle amb una creu pintada en negre i vermell, amb flors vermelles als angles.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

LLARGADA (CM)

44

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA