Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Sagrada Família

NÚM DE REGISTRE

142

CRONOLOGIA

s. XVIII

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

pintura

NOM DE L’OBJECTE

pintura

ALÇADA (CM)

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

123 cm

TÈCNIQUES UTILITZADES

oli

MATERIALS UTILITZATS

tela

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

Escena bíblica

DESCRIPCIÓ

Representació inscrita en un marc de fusta daurada i forma el·líptica, amb tres sanefes i motius geomètrics formats per un cordó de perles i una garlanda de fulles d’acant. Sobre fons neutre i fosc hi ha tres figures que configuren la Sagrada Família. La Verge té els cabells rossos, porta una túnica rosada i un mantell blau, té els braços estesos en actitud de sostenir pel darrere el nen Jesús. Sant Josep, amb barba blanca, porta una túnica de color ocre o marró clar i amb les mans sosté a Jesús infant, que està nu sobre un mantell blanc i toca amb la mà esquerra la barba de Sant Josep.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

Escola italiana del s. XVIII

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

Identificació per relació

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

regular

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.

COMPARTIR

CA