Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Sant dominic agenollat (Potser Sant Dalmau Moner)

NÚM DE REGISTRE

301

CRONOLOGIA

s. XVIII

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

pintura

NOM DE L’OBJECTE

pintura

ALÇADA (CM)

228

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

160

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

oli

MATERIALS UTILITZATS

tela

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

190 x 123 cm (pintura) i 228 x 160 cm (amb marc)

TEMA

Figura hagiogràfica

DESCRIPCIÓ

Representació d'un membre de l’ordre dels dominics, amb l’hàbit de dominic, túnica blanca i mantell negre. El sant està agenollat en un segon nivell del terra superat per un esglaó de vora arrodonida; porta un rosari penjant del braç dret. Es troba davant d'un altar cobert per un mantell de color vermell intens, a sobre del qual hi ha un llibre obert i dos lliris sota d’aquest; sota l’altar sobresurt entre els plecs del mantell una calavera. El sant està en plena contemplació d’un àngel portant un filacteri descendint de la part superior dreta de la composició. En la part superior esquerra de la composició un àngel–nen sembla aguantar el cortinatge de color vermell, deixant entreveure un fons de cel blau amb un arbust darrere al balcó.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

228

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

Va rebre un tractament al CRBMC del 5 d'agost de 2012 al 15 de desembre de 2013 (Veure projecte de restauració amb registre d'obra 10761). Retornat el dimarts 30 d'abril de 2013.

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

-MARQUÈS, J. "La capella del sepulcre d'Anglesola", Informe, Diari de Girona, 30 de desembre de 1987

NOTES I OBSERVACIONS

S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.

COMPARTIR

CA