Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Sant Jeroni

NÚM DE REGISTRE

304

CRONOLOGIA

s. XVII

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

pintura

NOM DE L’OBJECTE

pintura

ALÇADA (CM)

149

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

111

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

oli

MATERIALS UTILITZATS

tela

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

Figura hagiogràfica

DESCRIPCIÓ

Representació de sant Jeroni traduint la Bíblia sota la inspiració de l’Esperit Sant. El sant està assegut davant d’un escriptori, escrivint com un evangelista, mentre un colom blanc de dos caps li inspira la Paraula de Déu. Sant Jeroni està vestit de cardenal, dotat de tots els seus atributs, amb barret vermell. A sobre de l’escriptori hi ha el llibre obert i un paper en el qual el sant hi pren notes amb la mà dreta mentre manté el braç esquerre estès amb el palmell de la mà cares a l’espectador; amb la mà dreta escriu amb una ploma, el tinter està també damunt la taula.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

Joan Merla

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

Identificació per font

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

149

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Mal estat; caldria una neteja i fixació de la pintura.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.

COMPARTIR

CA