Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Sepulcre de Bernat de Vilamarí

NÚM DE REGISTRE

298

CRONOLOGIA

s. XIV

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

escultura

NOM DE L’OBJECTE

sepulcre

ALÇADA (CM)

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

tallat, esculpit, cisellat

MATERIALS UTILITZATS

pedra

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

Retrat

DESCRIPCIÓ

A la paret lateral de la dreta de la capella hi ha la sepultura del bisbe Bernat de Vilamarí, inscrita dins un nínxol sense decoració, consistent en una caixa de pedra sobre la qual hi ha l’estàtua jacent amb la mitra i amb les mans creuades reposades sobre la zona del tronc del difunt aguantant el bàcul. A la cara visible del sepulcre hi ha l'epitafi on es diu que morí el 30 de gener de 1311.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

Epitafi. Part de la inscripció és il·legible

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Mal estat

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

dues

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

-FONT, L. Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Girona: Ed. Carlomagno, 1952, p. 27 -MARQUÈS, J. "La capella de Tots Sants", Informe, Diari de Girona, 13 de desembre de 1987.

NOTES I OBSERVACIONS

S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.

COMPARTIR

CA