Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Sotana

NÚM DE REGISTRE

1182

CRONOLOGIA

Segle XX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Teixit

NOM DE L’OBJECTE

Sotana

ALÇADA (CM)

140x46

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

MATERIALS UTILITZATS

Teixit

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Sotana ordinaria.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

Etiqueta: Sastreria eclesiástica PALMADA Girona-Banyolas

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

Sastreria Palmada

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

Girona - Banyoles

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

140x46

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

Donació

FONT D’INGRÉS

Donació del canonge Mn. Irla

DATA D’INGRÉS

2019

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA