Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Tapís de la Resurrecció

NÚM DE REGISTRE

255

CRONOLOGIA

1561-1564

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

moblament - accessori

NOM DE L’OBJECTE

tapís

ALÇADA (CM)

235'5

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

508,5

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

teixit (alt lliç)

MATERIALS UTILITZATS

fil

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

Escena bíblica

DESCRIPCIÓ

Tapís de la sèrie dels nou que es van encarregar al tapisser de Barcelona Joan Ferrer formant la sèrie "Els goigs de la Verge". Foren realitzats d'acord amb la voluntat del canonge gironí Miquel Preses, que va deixar 300 lliures barcelonines en el seu testament per fer: "que fossin fets draps de ras per ornar suficienment lo cor de la dita séu". Tapís de forma rectangular composat per una única escena en posició horitzontal i emmarcada. El marc està format d’una garlanda amb motius vegetals i una au al centre, tant a la part superior com a la part inferior. Els motius vegetals són fulles, fruits i flors. Hi manca la part inferior del marc. L’escena de la Resurrecció té la figura de Jesucrist al centre, en primer terme, de peus sobre el Sepulcre i amb actitud triomfant, aguantant l’estandart amb la mà esquerra i assenyalant el cel amb la dreta. El sepulcre està vigilat per soldats, cinc estan situats a l’esquerra de la composició, dels quals dos estan desperts i són testimoni de la resurrecció de crist; a la dreta de la composició trobem quatre soldats més dels quals un també n’és testimoni. L’escena es desenvolupa enmig d’un paisatge naturalista, amb una casa i un bosc a la part esquerra de la composició i una ciutat (Jerusalem) al fons de la part dreta de la composició.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

Joan Ferrer

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

Identificació per font

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

235'5

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Regular, està una mica foradat.

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

-GARRIGA. J. Història de l’Art Català, vol. IV. L’època del Ranaixement s.XVI. Edicions 62. p.116. -GIRBAL, E.“Tapicerías de la Catedral”, dins Revista de Girona, Girona: Imprenta del Hospicio Provincial,1888, núm. XII, pàg. 1-10. -MARQUÈS, J. "La capella del Sant Sepulcre", Informe, Diari de Girona, 26 de juliol de 1987. -ALCOLEA, S. (Dir.) Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte. Madrid: Plus-Ultra, 1956. Vol. XX. p. 367 i 386. -BARRAL, X. (Dir.) L’Art de Catalunya (Ars Cataloniae). Barcelona: L’Isard, 1998. vol. XI, p. 126.

NOTES I OBSERVACIONS

S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.

COMPARTIR

CA