Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Tapís de l’Anunciació

NÚM DE REGISTRE

334

CRONOLOGIA

1561-1564

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

moblament - accessori

NOM DE L’OBJECTE

tapís

ALÇADA (CM)

273,5

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

323

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

teixit (alt lliç)

MATERIALS UTILITZATS

fil

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

Escena bíblica

DESCRIPCIÓ

Tapís de la sèrie dels nou que es van encarregar al tapisser de Barcelona Joan Ferrer formant la sèrie "Els goigs de la Verge". Foren realitzats d'acord amb la voluntat del canonge gironí Miquel Preses, que va deixar 300 lliures barcelonines en el seu testament per fer: "que fossin fets draps de ras per ornar suficienment lo cor de la dita séu". Tapís de forma rectangular composat per una única escena en posició horitzontal i emmarcada. El marc està format d’una garlanda amb motius vegetals i una au al centre, tant a la part superior com a la part inferior. Els motius vegetals són fulles, fruits i flors. L’escena representa l’Anunciació. Aquí veiem la verge Maria a la dreta de la composició i l’àngel Gabriel a l’esquerra, a mode de casa de nines. La Verge va vestida amb una túnica blanca i un mantell blau, és rossa i duu el cabell recollit amb un aire classic. Porta aureola. L’àngel va vestit amb una camisa blanca i una túnica sense mànigues de color vermell. Les dues figures van calçades amb sandàlies d’estil romà. Déu en una nuvolada i l’Esperit Sant en forma de colom estan representats també, a sobre de la figura de l’àngel anunciador. L’escena trascorre a la cambra de la verge, on aquesta és sorpresa mentre llegeix asseguda a l’escriptori. Hi trobem detalls com un petit pot de colònia o d’ungüent que es veu al lateral de l’escriptori o els lliris blans en el gerro amb grotescos. Hi ha un efecte ilusori en l’intent de representació de la perspectiva, doncs es representa el terra de l¡’habitació en quadricula per adonar profunditat a l’escena. Al costat esquerre hi ha una finestra des de la que es veu un paisatge exterior de fons, amb arquitectura.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

Joan Ferrer

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

Identificació per font

LLOC D’EXECUCIÓ

Girona (set tapissos de la sèria sembla que van realitzar-se a la mateixa Girona).

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

273,5

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

regular

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

-GARRIGA. J. Història de l’Art Català, vol. IV. L’època del Ranaixement s.XVI. Edicions 62. p.116. -GIRBAL, E.“Tapicerías de la Catedral”, dins Revista de Girona, Girona: Imprenta del Hospicio Provincial,1888, núm. XII, pàg. 1-10. -ACG. AC, Vol. 106, Full 102. [26 gener 1928] -ACG. AC, Vol. 106, Full 97. [1 octubre 1928] -ACG. AC, Vol. 106, Full 102. [26 gener 1929] -ACG. AC, Vol. 106, Full103. [1 febrer 1929] -ACG. AC, Vol. 106, Full 110. [1 maig 1929] -ACG. AC, Vol. 107, Full 16. [16 juliol 1930] -ACG. AC, Vol. 107, Doc. 216 . -ACG. AC, Vol. 108, Full 56. [1939] -ACG. AC, Vol. 108, Full 81. [1939] -ACG. AC, Vol. 111, Full 88r. [2 gener 1954] -FONT, L., Gerona. La Catedral y el Museo Diocesano, Ed. Carlomagno, Girona, 1952, p. 33 -MARTÍ, J.M. (Dir.) Thesaurus/estudis. L’Art als Bisbats de Catalunya 1000/1800. Barcelona: Fundació Caixa de Pensions, 1986. p.260.

NOTES I OBSERVACIONS

Apareix a l’inventari de 1933 S'han consultat les Actes Capitulars des de l'any 1881 (vol.95) fins 1975 (vol. 115). ACG. S'han consultat els inventaris dels anys 1470, 1588, 1629, 1685, 1742, 1774, 1775, 1823, 1924, 1938, 1939. ACG.

COMPARTIR

CA