Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Traverso o flauta travessera

NÚM DE REGISTRE

1038

CRONOLOGIA

1850-1900

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Instrument musical

NOM DE L’OBJECTE

Instrument musical

ALÇADA (CM)

4x60x11

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

MATERIALS UTILITZATS

Fusta de granadillo, anelles i claus d'alpaca

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Aeròfon de bisell 5 seccions, embocadura el·líptica, bombí d'afinació, 5 claus amb pilars i molla collada d'hacer l (tub acústic): 55'1 ; diàm. interior cap: 1'9 ; diàm. interior peu: 1'6 ; diàm. embocadura: 0'9 x 1'1

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

Espanya?

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

4x60x11

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Regular (embocadura trencada)

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

3

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA