Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Valona

NÚM DE REGISTRE

1354

CRONOLOGIA

s.XX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Indumentaria

NOM DE L’OBJECTE

Valona

ALÇADA (CM)

85x51

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

Cosit

MATERIALS UTILITZATS

Teixit

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

La valona és la capeta que formava part de l’hàbit de canonge d’estiu: sotana, hàbit de color vermell, roquet i valona vermella.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

«bb»

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

85x51

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA