Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Valona amb pell

NÚM DE REGISTRE

1293

CRONOLOGIA

Segle XX?

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Indumentaria

NOM DE L’OBJECTE

Valona

ALÇADA (CM)

97x40

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

MATERIALS UTILITZATS

Teixit

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

La valona amb pell és la capeta que formava part de l’hàbit de canonge d’hivern: sotana, hàbit de color morat (amb cua a l’ofici del Divendres Sant), roquet i valona amb pell de color morada.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

JC i etiqueta de la botiga Jaulent

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

Jaulent (Barcelona)

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

97x40

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

Bo

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA