Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Vara de silencier

NÚM DE REGISTRE

970

CRONOLOGIA

s. XIX-XX

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

orfebreria

NOM DE L’OBJECTE

vara de silencier

ALÇADA (CM)

137,5 x 6,5 cm

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

2 cm

TÈCNIQUES UTILITZADES

clavat, fosa, repussat, incís

MATERIALS UTILITZATS

fusta, metall, plata

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Vara de fusta amb els extrems de metall: ferro a la part d'abaix i agafador de plata. La vara està dividida per tres nusos de motllura circular de plata. La decoració principal és en el medalló que fa d'agafador i que està coronat per una creu patené. Dins el medalló hi ha representat dins un oval perlajat la imatge de la Mare de Déu asseguda en un tro de braços acabats en pinacles, duu vel al cap i en Nen Jesús nimbat a la falda.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

137,5 x 6,5 cm

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

correcte

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

2

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA