Fons Patrimonial

Tresor
de la
Catedral

Tresor de la Catedral

NOM

Vel?

NÚM DE REGISTRE

1243

CRONOLOGIA

?

CLASSIFICACIÓ / REGISTRE

Teixit

NOM DE L’OBJECTE

Vel?

ALÇADA (CM)

32x41

LLARGADA (CM)

AMPLADA (CM)

DIÀMETRE (CM)

TÈCNIQUES UTILITZADES

MATERIALS UTILITZATS

Teixit

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ

TEMA

DESCRIPCIÓ

Peça de teixit fi amb decoracions de lluentos daurats. Es desconeix el seu ús.

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ MARCA O INSCRIPCIÓ

APRECIACIONS / DESCRIPCIÓ HERÀLDICA

AUTOR/A

ESCOLA / TALLER

JUSTIFICACIÓ D’AUTOR O ESCOLA

LLOC D’EXECUCIÓ

LLOC DE PROCEDÈNCIA

ALÇADA (CM)

32x41

LLARGADA (CM)

FORMA D’INGRÉS

FONT D’INGRÉS

DATA D’INGRÉS

ÚS

RESTAURACIONS

PUNTUACIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

DESCRIPCIÓ (ESTAT DE CONSERVACIÓ)

NÚM. D’EXEMPLARS

NÚM. DE FRAGMENTS

NÚM. DE PARTS

PARTS QUE MANQUEN

DESCRIPCIÓ

NOTES I OBSERVACIONS

COMPARTIR

CA